Sluit aan en koppel af

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenbuien. 

Bij veel huizen stroomt regenwater direct van het dak, de oprit en het terras (via regenpijpen en putjes) naar het openbare riool. Het riool voert dit water af naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Om het riool te ontlasten tijdens hevige buien kun je het regenwater dat op jouw terrein valt op een andere manier benutten of laten infiltreren in de bodem. Dat is goed voor de riolering, maar ook voor je tuin en de natuur! Door water in de bodem te laten trekken is het in droge perioden beschikbaar voor bomen en planten.

Ben jij eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand in gemeente Heeze-Leende en wil jij bijdragen aan een groene, koele en waterveilige omgeving? We helpen je daar graag bij. Onze afkoppelcoach kijkt naar de mogelijkheden. Bovendien steunen we het afkoppelen met tegemoetkoming in de kosten.
 

Advies nodig? Maak kennis met Lanny, onze afkoppelcoach!

Afkoppelen is maatwerk. Daarom zetten we afkoppelcoach Lanny Olie van NLGaat.nu in om je (gratis) advies te geven over het afkoppelen van hemelwater. 

Lanny: “Ik kom op afspraak bij je langs voor een gratis (tuin)tafelgesprek. Ik geef advies, goede voorlichting en laat je inspirerende voorbeelden zien! Bovendien geef ik je antwoord op al je vragen over het afkoppelen van hemelwater en de aanleg van groene daken.”

De afkoppelcoach vertelt je alles over infiltratie, ontluchting, bodemdoorlaatbaarheid, grondwaterpeil, technische oplossingen, het circulair gebruik van regenwater tot alles over het vergroenen van je tuin. Ook heeft ze een stappenplan over hoe je een regenton kunt aansluiten met een vulautomaat. Daarnaast kun je bij haar terecht met vragen over de stimuleringsregeling van de gemeente. 

Vraag een (tuin)tafelgesprek aan

Heb je vragen over het afkoppelen van hemelwater en groene daken of wil je een (tuin)tafelgesprek aanvragen? Neem dan contact op met onze afkoppelcoach Lanny Olie via lanny.olie@nlgaat.nu of 06-58076183.

Foto van afkoppelcoach Lanny

Geen advies nodig? Direct zelf aan de slag?

Voor het afkoppelen van regenwater en de aanleg van een groen dak kun je een stimuleringsbijdrage ontvangen. 

Aanleggen van duurzaam groen dak (voorwaarden)

Een groen dak kan een prachtig uitzicht bieden. Daarnaast helpen groene daken om regenwater op te vangen. En hoe meer neerslag tijdens hevige regenbuien opgevangen wordt, hoe kleiner de kans dat het riool overbelast raakt. Bovendien zorgt een groen dak voor een betere isolatie van je huis. Zo kan in de zomer de airco uit en in de winter de verwarming een graadje lager. Op de meeste platte of licht hellende daken kan er, afhankelijk van het gewicht, een groen dak aangelegd worden. We adviseren je hierover contact op te nemen met een groendakspecialist.

Voorwaarden

We beoordelen je aanvraag aan de hand van de Stimuleringsregeling “afkoppelen hemelwater & groene daken”. Deze vind je hier. Hieronder lees je de voorwaarden op een rijtje:

 • De minimaal oppervlakte van het groene dak is 8m2;
 • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1-3-2023. Aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen bijdrage verstrekt;
 • Je bent eigenaar van de oppervlakte waarvoor je een bijdrage aanvraagt;
 • De oppervlakte betreft een bestaand dak (minimaal een jaar). Nieuwbouw komt niet in aanmerking;
 • Je hebt niet eerder een bijdrage ontvangen voor de werkzaamheden waar je de aanvraag voor doet;
 • Zorg dat je foto’s hebt van voor en na de uitgevoerde werkzaamheden en een kaart waarop de locatie en het aantal vierkante meters van de activiteit is aangeduid;
 • Je houdt het resultaat van de werkzaamheden voor altijd in stand;
 • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen;
 • Je voldoet aan de waterbergingsnorm. Dit is 30 liter per m2 voor een groen dak. Zorg ervoor dat je de waterbergingsnorm kunt aantonen. Bijvoorbeeld op de factuur van je leverancier.
 • Regenwater dat van het groene dak afstroomt, moet zijn aangesloten op de tuin. 
 • Je kunt een technische omschrijving overleggen van het groene dak met daarin minimaal opgenomen de laagopbouw, waterhoudend vermogen en noodoverloop/vertraagde afvoer.
 • Een (kopie) factuur van de aangeschafte materialen en/of verrichte werkzaamheden.
 • Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor:

 • De bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dak constructie. 
 • Het aanvragen van een vergunning in het geval dat constructieve aanpassingen aan het platte dak benodigd zijn.
 • Het aanvragen van een vergunning bij de aanleg van een hellend groen dak. De aanvraag zal worden getoetst aan de op dat moment geldende welstandsnota in de gemeente Heeze-Leende.  

Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag dan eens rond bij je buren of je samen een aanvraag kunt doen. Kijk bij veelgestelde vragen voor het volmacht formulier wanneer je samen een bijdrage aanvraagt.
 

Afkoppelen hemelwater van het riool (voorwaarden)

Het aanpassen van de regenwaterafvoer, zodat deze niet of slechts heel beperkt op de riolering loost, noemen we ook wel afkoppelen. Een makkelijke manier om af te koppelen is om je regenpijp door te zagen. Maar, daarmee ben je er nog niet. Het regenwater moet vervolgens opgevangen worden zodat het voor iets anders benut kan worden of langzaam in de grond kan wegtrekken. Alleen zo wordt de riolering ook daadwerkelijk ontlast. Het opvangen van het afgekoppelde regenwater kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

 • Een infiltratievoorziening. Dit is een voorziening waarin je regenwater tijdelijk kan vasthouden, voordat het langzaam in de grond wegzakt. Je kunt hierbij denken aan een lager gelegen oppervlakte in de tuin, een greppel of infiltratiekratten. Let hierbij op dat de ondergrond goed infiltreert en zorg altijd voor een overloopmogelijkheid die niet voor overlast zorgt.
 • Een regenwatervijver. Zorg ook hier dat bij een regenbui voldoende water opgevangen kan worden, voordat de vijver overloopt naar een sloot of in het uiterste geval naar de riolering.
 • Het plaatsen van een regenton. Let wel, een regenton heeft niet voldoende capaciteit om al het regenwater op te vangen. Het plaatsen van enkel een regenton als waterbergingsvoorziening, is onvoldoende voor een bijdrage. Zorg daarom altijd voor een aanvullende voorziening en overstortmogelijkheid, zoals een lager gelegen oppervlakte in de tuin, infiltratiekrat of grindkoffer.

Voorwaarden

We beoordelen je aanvraag aan de hand van de Stimuleringsregeling “afkoppelen hemelwater & groene daken”. Deze vind je hier. Hieronder lees je de voorwaarden op een rijtje:

 • Je koppelt minimaal 20m2 verhard oppervlak af van de riolering; (lengte x breedte van dak of terras, recht van boven gezien);
 • In de bestaande situatie wordt het afstromend water geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater;
 • Je voldoet aan de waterbergingsnorm. Dit is 30 liter/m2 voor afkoppelen van de riolering. Het plaatsen van enkel een regenton bij afkoppeling van de riolering is dus niet voldoende. Er moet een aanvullende maatregel zijn zoals een infiltratievoorziening. Na benutting van deze waterberging moet hemelwater eventueel via regenwaterleidingen overlopen naar groene zones in de tuin of naar de openbare ruimte.  
 • Zorg ervoor dat je de waterbergingsnorm kunt aantonen. Bijvoorbeeld op de factuur van je leverancier of een cijfermatige onderbouwing van wat is aangelegd (lengte x breedte x hoogte);
 • De werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf 1-3-2023. Aan werkzaamheden vóór deze periode wordt geen bijdrage verstrekt;
 • Je bent eigenaar van de oppervlakte waarvoor je een bijdrage aanvraagt;
 • De oppervlakte betreft een bestaand terrein/dak (minimaal een jaar). Nieuwbouw komt niet in aanmerking;
 • Je hebt niet eerder een bijdrage ontvangen voor de werkzaamheden waar je de aanvraag voor doet;
 • Zorg dat je foto’s hebt van voor en na de uitgevoerde werkzaamheden en een kaart waarop de locatie en het aantal vierkante meters van de activiteit is aangeduid. We vragen ook een foto van de wateropslagvoorziening (30 liter/m2) tijdens aanleg. Hierop moet duidelijk te zien zijn waar en hoe het water er in komt maar ook waarin het leegloopt.
 • Je kunt een technische omschrijving overleggen van de afkoppelvoorziening met daarin minimaal opgenomen de soort voorziening, inhoud, noodoverloop en de werking;
 • Je houdt het resultaat van de werkzaamheden voor altijd in stand;
 • De genomen maatregel mag niet zorgen voor (water)overlast bij anderen;
 • Je verleent toegang tot controle van de werkzaamheden.

Voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag dan eens rond bij je buren of je samen een aanvraag kunt doen. Kijk bij veelgestelde vragen voor het volmacht formulier wanneer je samen een bijdrage aanvraagt.
 

Wat is de hoogte van de stimuleringsbijdrage?

Aanleggen van duurzaam groen dak

Je kan maximaal €25,- per m2 ontvangen, met een maximum van €1.000,- per aanvraag.

Afkoppelen van de riolering

Je kan maximaal €5,- euro per afgekoppelde m2 ontvangen, met een maximum van €500,- per aanvraag.

Hoe vraag ik de stimuleringsbijdrage aan?

Om het aanvragen van de bijdrage zo gemakkelijk mogelijk te maken, is er een digitaal aanvraagformulier opgesteld. Indien er meerdere eigenaren zijn, zorg er dan voor dat je toestemming hebt van de mede-eigenaar. Dat kan door het volmacht formulier te laten tekenen. Voeg het getekende volmacht formulier daarna toe aan de aanvraag als bijlage. 

Aanvraagformulier stimuleringsbijdrage

Download hier het volmacht formulier

 

Veelgestelde vragen

Ik ben huurder, kan ik ook een stimuleringsbijdrage aanvragen?

Alleen de woningeigenaar kan een bijdrage aanvragen. Dit omdat in een huurcontract vaak staat dat je de woning, zodra je verhuist, in oorspronkelijke staat moet achterlaten. Dit betekent dat je de maatregelen weer moet terugdraaien. Wil je toch aan de slag? Vraag dan medewerking van de woningeigenaar. Zorg er dan voor dat je toestemming hebt van de eigenaar. Dat kan door het volmacht formulier te laten tekenen. Voeg het getekende volmacht formulier daarna toe aan de aanvraag als bijlage.

Ik ben huurder van woCom, kan ik ook een stimuleringsbijdrage aanvragen?

Ja dat kan. woCom geeft huurders toestemming om zelf het hemelwater af te koppelen en daarvoor een stimuleringsbijdrage bij de gemeente aan te vragen. Een volmacht formulier is niet nodig. Let op: voor groene daken geldt deze toestemming niet. Neem daarvoor contact op met woCom. 

Hoe bereken ik het waterbergend vermogen van een groen dak?

Het waterbergend vermogen per m² hangt af van het type groen dak dat je kiest. Zo houdt een sedumdak over het algemeen minder water vast dan een natuurdak of daktuin. Vaak wordt het waterbergend vermogen aangegeven in de offerte. Zo niet, vraag hier dan naar bij de specialist.

Mijn buren zijn mede-eigenaar van het (dak)oppervlak dat ik wil afkoppelen van de riolering en/of vergroenen. Kan ik dan de stimuleringsbijdrage aanvragen?

Ja, dat kan. Zorg er dan voor dat je toestemming hebt van de mede-eigenaar. Dat kan door het volmacht formulier te laten tekenen. Voeg het getekende volmacht formulier daarna toe aan de aanvraag als bijlage. 

Kunnen in de aanvraag een bijdrage voor een groen dak én het afkoppelen van hemelwater worden gecombineerd?

Ja dat kan. 

Is er een voorbeeld beschikbaar van een technische omschrijving van een afkoppelvoorziening of een groen dak?

Een voorbeeld van het afkoppelen van regenwater vind je hier.

Mijn vraag staat er niet tussen. Kan ik contact opnemen?

Ja dat kan, mail je vraag naar duurzaamvooruit@heeze-leende.nl

Tips

Laat je adviseren door experts

Heb je geen ervaring met het uitvoeren van de werkzaamheden? Laat je dan altijd adviseren door experts. De gemeente is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het functioneren van de voorziening. Je kunt hiervoor terecht bij afkoppelcoach Lanny Olie.

Samen een stimuleringsbijdrage aanvragen

Wil jij hemelwater afkoppelen of een groen dak aanleggen, maar voldoet het aantal m2 van de oppervlakte niet aan de vereisten? Vraag eens rond bij je buren of hier meer animo voor is. Het is namelijk ook mogelijk om als groep een stimuleringsbijdrage aan te vragen. Dit bespaart vaak ook kosten, want over het algemeen geldt: hoe groter het oppervlak hoe voordeliger de prijs per m2.

Maak de waterbergingsnorm kenbaar bij je leverancier of hovenier

Bij de aanvraag voor een stimuleringsbijdrage voor een groen dak of het afkoppelen van de riolering dien je te voldoen aan de minimale waterbergingsnorm. Dit is 30 liter/m2 voor een groen dak en voor het afkoppelen van de riolering. Je leverancier of hovenier kan je hierover adviseren

Voor meer informatie bekijk de brochure!

Brochure sluit je aan en koppel af