Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen, minimaal acht weken voordat u de standplaats wil innemen. U kunt uw aanvraag indienen via postbus@heeze-leende.nl o.v.v. aanvraag standplaatsvergunning

Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Wat kost het?

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast vraagt de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld parkeerplaats of trottoir).

Aanvullende informatie

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op de weekmarkt.