Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Voor de gemeente Heeze-Leende geldt het volgende:

Wanneer u voornemens bent een inrit c.q. uitrit te maken of te verbreden moet daarvan een aanvraag worden gedaan aan het college van B&W. De inrit c.q.uitrit wordt na overleg met u door de gemeente uitgevoerd. De gemeente legt de inrit aan na betaling van de aanlegkosten.

Let op: deze aanvraag geldt alleen als de inrit c.q. uitrit uitkomt op een gemeentelijke weg. Wanneer sprake is van een ander soort weg dan gelden de regels van de beheerder / eigenaar van de weg, zoals provincie of Rijkswaterstaat.

Meld direct de aanleg van uw in- of uitrit 

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.
  • Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Doe uw melding bij de gemeente digitaal met ons meldingsformulier uitrit of inrit aanleggen.

Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie