Wat is het?

Als u eigenaar bent van een monumentaal pand in de gemeente Heeze-Leende is besparen op de energiekosten heel goed mogelijk. Energiebesparende maatregelen in een monumentaal pand vragen wel om maatwerk. Het is bewezen dat uw wooncomfort kan worden verhoogd met behoud van de monumentale elementen. Als eigenaar van een monumentale pand kunt u een duurzaamheidsadvies speciaal voor dit bijzondere bouwwerk laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. U kunt via het Restauratiefonds een deel van de kosten van zo’n advies vergoed krijgen

De voordelen van het duurzaamheidsadvies zijn:

  • Tegemoetkoming in de kosten.
  • Een rapport met duidelijke maatregelen, waarmee u op het energieverbruik en energiekosten gaat besparen.
  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden, wooncomfort en energiebesparende maatregelen.
  • Inzicht in de te nemen maatregelen voor uw situatie: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, installatie voor warmteterugwinning, zonnepanelen.
  • ​Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel/niet) en wat is (naar verwachting) vergunningplichtig.

Meer informatie over het advies en het verduurzamen van monumenten vindt u bij het Restauratiefonds(externe link).

Verdere inspiratie voor het verduurzamen van monumenten en historische panden kunt u opdoen via de Groene Menukaart(externe link). Uitgebreidere technische informatie vindt u via Verduurzamingsrichtlijnen voor monumenten(externe link).