De gemeenteraad vergadert ongeveer eens in de vier weken op maandag vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering bestaat uit een opiniërend deel en een besluitvormend deel. In het opiniërend deel debatteren de raadsleden over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Hierna vindt het besluitvormende deel van de raadsvergadering plaats, waarin de raadsleden een besluit nemen over de voorstellen. Raadsvergaderingen zijn (meestal) openbaar. Er is geen mogelijkheid tot inspreken bij de raadsvergadering; dit gebeurt bij het rondetafelgesprek.

Live-uitzendingen rondetafelgesprek en raadsvergadering

De uitzendingen van het rondetafelgesprek en raadsvergadering zijn live te volgen via internet. Via onderstaande vergaderkalender kunt u een raadsvergadering opzoeken en de livestream bekijken. De (actuele) agenda’s en bijbehorende voorstellen uit het rondetafelgesprek en de raadsvergadering zijn ook via deze vergaderkalender te raadplegen.

Bekijk hier de aankomende vergaderingen Vergaderingen terugkijken

Rondetafelgesprek

Een rondetafelgesprek is een vergadering met raadsleden, fractievertegenwoordigers, collegeleden en publiek (inwoners). In de vergadering wordt gesproken over onderwerpen die op de agenda staan, eventueel ter voorbereiding op de raadsvergadering, die 14 dagen later plaatsvindt. Inwoners kunnen tijdens het rondetafelgesprek hun mening over deze onderwerpen geven. In het rondetafelgesprek vindt geen besluitvorming plaats; de raad kan alleen in een raadsvergadering besluiten nemen.

Het rondetafelgesprek is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, aanvang vergadering 19.30 uur.

Spreektijd tijdens rondetafelgesprek

Uiteraard bent u altijd welkom om te luisteren en mee te praten tijdens het rondetafelgesprek. Maar wanneer u vooraf al weet dat u over een bepaald onderwerp uw mening wilt laten horen aan de raadsleden dan is het raadzaam dat u zich bij uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmeldt bij de griffie (gegevens zie hieronder).

Meer informatie over het spreekrecht tijdens het RTG

Themabijeenkomsten

Regelmatig organiseert de raad een openbare themabijeenkomst. In een themabijeenkomst geeft het college van B&W informatie aan de raad over onderwerpen die binnenkort op de raadsagenda staan. Ook kan de raad zich tijdens een themabijeenkomst laten informeren over nieuwe ontwikkelingen of interessante beleidsonderwerpen. Belangstellenden zijn als toehoorders bij deze themabijeenkomsten van harte welkom.            

Contact met de griffie

Veel informatie is te vinden op onze website en het Raadsinformatiesysteem. Mocht u onverhoopt toch informatie niet kunnen vinden, kunt u contact opnemen met de griffie.