Verkoop van een sociale koopwoning met een zelfbewoningsplicht van 5 jaar.  

Bij de aankoop van een sociale koopwoning in onze gemeente is er meestal in de koopakte een zelfbewoningsplicht en een verbod tot verhuur en verkoop van 5 jaar opgenomen. Dit betekent dat de koper in principe verplicht is om 5 jaar in deze sociale koopwoning te blijven wonen. Of de woning toch eerder verkocht kan worden en wat u daarvoor moet doen, leest u in onderstaande pdf Verkoopvoorwaarden Sociale Koopwoning.