Sinds 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen groter dan 100m² wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als het gebouw dat niet heeft, mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Voor wie geldt deze verplichting? En welke acties moet u ondernemen om eraan te voldoen? Volg de vijf stappen uit dit stappenplan en voorkom boete of sluiting van uw kantoor.

Als uw kantoorpand op dit moment nog niet over minimaal energielabel C beschikt, is het van belang om snel actie te ondernemen. Het kan ook zijn dat u nog energiebesparende maatregelen moet treffen om op het vereiste niveau te komen. Mogelijk voldoet uw kantoor al aan de energiebesparingseisen van energielabel C maar heeft u het label nog niet laten registreren. Voor het vaststellen en registreren van uw energielabel schakelt u een erkend energieadviseur in. Die kan ook een maatwerkadvies opstellen over de maatregelen die u eventueel nog moet nemen om aan de verplichting te voldoen. Kijk voor meer informatie op het Zakelijk Energieloket(externe link)

Stap 1. Controleer uw energielabel

Controleer eerst via EP-Online(externe link) welk energielabel uw kantoorpand op dit moment heeft. Bij energielabel A, B of C hoeft u niks te doen. Uw pand voldoet aan alle eisen en richtlijnen. Heeft het kantoor energielabel D tot en met G, dan moet u aan de slag. U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die u binnen tien jaar terugverdient. Heeft het pand op dit moment nog geen energielabel? Schakel een energieadviseur in. Die bekijkt hoe energiezuinig uw kantoor is en berekent uw huidige energielabel.

Stap 2. Schakel een energieadviseur in

Heeft uw pand energielabel D tot en met G? Vraag dan hulp aan een energieadviseur. Diegene bekijkt uw pand van binnen en buiten en brengt alle mogelijkheden voor verduurzaming in kaart. Het advies kan bijvoorbeeld zijn om wanden en vloer te isoleren. De energieadviseur maakt een energierapport waarin staat wat het kost om het advies te uit te voeren. Beslis op basis daarvan wat u in het pand laat aanpassen en in welke volgorde u dat doet. De energieadviseur kan u hierbij helpen.

Stap 3. Subsidies en fiscale regelingen

Als u gaat verduurzamen, zijn er verschillende subsidies en fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken. Onderzoek goed welke subsidies en regelingen u kunt inzetten om energielabel C te krijgen. Ook hier kan een energieadviseur bij helpen. Kijk voor meer informatie over subsidies en fiscale regelingen op het Zakelijk Energieloket(externe link). De belangrijkste subsidies en regelingen op een rij:

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunnen mkb'ers maximaal 750 euro terugkrijgen als zij een energieadviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het advies geldt voor uw bedrijf en wagenpark. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer van de adviezen. U kunt deze subsidie waarschijnlijk vanaf 1 april 2023 aanvragen.

Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL)

Met de MIA en VAMIL investeert u voordelig in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dankzij de MIA profiteert u van een investeringsaftrek tot 45 procent van uw investering. Met de VAMIL schrijft u 75 procent van de milieu-investeringen af.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Maak gebruik van de ISDE en ontvang een geldbedrag voor uw investering in zonnepanelen, een warmtepomp, zonneboiler of windturbine. Hoeveel u ontvangt is afhankelijk van het specifieke product dat u koopt.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie verbruikt? Maak dan gebruik van de EIA. U mag hiermee 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst van uw bedrijf. 

Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen)

Heeft u financiering nodig om te zorgen dat uw kantoorpand energielabel C krijgt? De regeling BMKB-Groen helpt u daarbij. De overheid staat bij deze regeling garant als uw financier het geld van de lening niet terugkrijgt. Hierdoor is het risico voor de financier lager en krijgt u makkelijker een lening.

Stap 4. Voer energiebesparende maatregelen uit

Zorg dat u alle benodigde aanpassingen zo snel mogelijk uitvoert. Houd daarbij rekening met lange wachttijden door personeelstekorten en materiaal schaarste. Voldoet u niet aan de energielabel C verplichting, dan riskeert u een boete. Na meerdere waarschuwingen kan de gemeente uw pand zelfs sluiten.

Stap 5. Vraag nieuw energielabel aan

Laat de energieadviseur weer door het pand lopen als de aanpassingen zijn gedaan. De adviseur bekijkt de uitgevoerde maatregelen en bepaalt het nieuwe label. Vergeet niet het energielabel te laten registreren door de adviseur.