Wat is het?

In de gemeente worden geen vestigingsvergunningen afgegeven. Het volstaat als u zich in laat schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie? Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris.