Op 9 maart 2023 is de Regionale Woondeal tussen Rijk, provincie, woningcorporaties en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant ondertekend. Met deze Woondeal wordt aangesloten bij de Nationale Bouw en Woonagenda die in maart 2022 door minister De Jonge is gepresenteerd. 

Het Rijk wil vaart maken met de woningbouw en meer regie nemen. Dit moet leiden tot een betere beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. 
In de Woondeal zijn een groot aantal afspraken opgenomen over onderwerpen zoals o.a. de woningbouwopgave, woningbouwlocaties, betaalbaarheid, woningbouw voor ouderen en de uitvoering en monitoring. Heel veel van deze afspraken moeten in de komende tijd nog nader worden uitgewerkt. 

De belangrijkste afspraken in de Woondeal voor Heeze-Leende zijn:

  • De minimale woningbouwopgave tot 2030 bedraagt in totaal 315 woningen.
  • 2/3 van de nieuwbouwwoningen moet betaalbaar zijn, Dit betekent dat nieuwe woningbouwprojecten uit minimaal 30% sociale huur, minimaal 16% middenhuur en minimaal 20% betaalbare koopwoningen moeten bestaan. Hieronder wordt op het moment van sluiten van de Woondeal (2023) verstaan:
    • Sociale huurwoningen: huurprijs van maximaal € 808,06
    • Middenhuur: huurprijs van maximaal € 1.000
    • Betaalbare koopwoningen: koopprijs van maximaal € 355.000

Het minimum van 30% sociale huur en twee derde betaalbaar in de nieuwbouwopgave geldt voor elke gemeente, de verdeling tussen middenhuur en betaalbare koop kan per gemeente anders worden ingevuld. Deze woondeal gaat dus over nieuwe woningbouwprojecten en niet over plannen waar al afspraken over zijn gemaakt. Ook betreft het hier maximum huur- en koopprijzen. Het staat de gemeente dus vrij om eventueel ook lagere prijsgrenzen te hanteren.