Archief gemeentehuisplein en -tuin

De verkoop van het Zuidzorggebouw was aanleiding voor de gemeente om net wat verder te kijken dan alleen dat gebouw. Met de nieuwe eigenaar van het gebouw is afgesproken om te onderzoeken wat een goede invulling zou zijn van het gebied rond het gemeentehuistuin en -plein.

Daarvoor zijn 3 varianten opgesteld; in elke variant is telkens net op een andere manier invulling gegeven aan het gebied. Deze varianten waren opties om te onderzoeken wat de wensen van onze inwoners zijn. In het voorjaar van 2021 heeft onderzoek plaatsgevonden onder de inwoners via ons Burgerpanel.

Met de resultaten van dit onderzoek is inmiddels een vlekkenplan opgesteld voor het gebied rondom het oude Zuidzorggebouw en de gemeentehuistuin. Dit vlekkenplan zal het uitgangspunt zijn voor het stedenbouwkundig plan, dat in de tweede helft van 2022 opgesteld wordt.