In Heeze staan diverse ontwikkelingen op stapel waardoor ruimte ontstaat om het centrum anders in te richten en nog levendiger te maken. Denk aan de Albert Heijn die gaat verhuizen, de opening van de randweg en het Zuidzorggebouw waar een nieuwe bestemming voor gaat komen.

De gemeenteraad heeft daarom in april 2019 een 10-puntenplan vastgesteld waarin 10 doelstelling voor het centrum genoemd zijn. Tijdens de zeer drukbezochte Roadshow zijn aan de hand van deze doelstellingen kansen voor het centrum verzameld.

Deze kansen zijn vertaald in een kansenkaart, welke op 10 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld is. De komende jaren wil de gemeente samen met de ondernemers, bewoners en gebruikers van het centrum aan de slag met deze kansen.