Alcoholvergunning

 • Wat is het?

  U heeft een alcoholvergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt, bijvoorbeeld in een :

  • slijterij
  • café
  • restaurant
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • supermarkten met aparte drankafdeling
  • cafetaria (bij schenking alcohol ter plaatse)

  U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

  Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u daarnaast ook een exploitatievergunning nodig. Voor meer informatie zie "Exploitatievergunning horecabedrijf"

  De gemeente vraagt u ook om een ingevuld formulier Wet Bibob. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Voor meer informatie zie "Formulieren Wet Bibob" .

  Wilt u enkel een wijziging in uw personeelsbestand (leidinggevenden) doorgeven? Dan kunt u uw huidige alcoholvergunning aanpassen met behulp van de formulieren 'bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting'.

  Onder het kopje "Formulieren" vindt u het formulier dat u nodig heeft.

 • Hoe werkt het?

  Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente met één van de onderstaande formulieren: 

  Formulier A is voor reguliere (commerciële) horecabedrijven, zoals een café's, restaurants, discotheken, slijterijen etc.
  Formulier B is voor paracommerciële horecabedrijven, zoals sportkantines, dorpshuizen, verenigingsgebouwen etc.

  Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U past als horeca-exploitant gemakkelijk uw alcoholvergunning aan met behulp van het digitale formulier 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model A' of 'Bijschrijving of wijziging leidinggevende in de inrichting model B'.

 • Formulieren

 • Wat heb ik nodig?

  Voordat u begint met het invullen van dit formulier is het handig om te weten dat de volgende bijlagen bij deze aanvraag moeten worden geüpload:

  Voor formulier A:

  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • Formulier eisen inrichting (onderzoeksformulier)
  • Arbeidsovereenkomst(en) van leidinggevende(n) in loondienst
  • Naam en geboortedatum van de minderjarige kinderen van de leidinggevende(n)
  • Koop/huurovereenkomst inrichting
  • Bedrijfsplan
  • Financieringsovereenkomst (bewijs van financiële middelen)
  • Wet Bibob formulier inclusief bijlagen

  De vragen in het kader van de Wet Bibob maken integraal onderdeel uit van uw vergunningaanvraag en hiervoor dient u een apart formulier in te vullen. 

  Voor formulier B:

  • een kopie van het bestuursreglement;
  • een tekening van de inrichting op schaal 1:100 met alle lokaliteiten, hun benaming en oppervlakte;
  • verklaringen van alle leidinggevenden werkzaam in de inrichting. Het formulier hiervoor vindt u via deze link. Dit kunt u uitprinten, door de leidinggevende laten invullen en ondertekenen, scannen en uploaden. Bij iedere verklaring hoort ook een kopie van het paspoort van de leidinggevende.
  • financieringsovereenkomst of bewijs van financiële middelen
  • bedrijfsplan of omschrijving doelstellingen stichting
  • koop/huurovereenkomst inrichting
 • Wat kost het?

  Voor de legesbedragen verwijzen we naar de actuele Verordening op de heffing en de invordering van leges.

 • Hoe lang duurt het?

  Afhandeling

  • U krijgt binnen 8 weken bericht. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens 8 weken.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 14 weken bericht. Ook deze termijn kan verlengd worden. 

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties