Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in gemeente Heeze-Leende. Dat is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. Wij stimuleren en faciliteren elektrisch vervoer als onderdeel van een breder pakket maatregelen om mobiliteit te verduurzamen.

Integrale laadvisie

Vanaf 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos, voor een belangrijk deel zullen dat batterij-elektrische auto’s zijn. Die kunnen alleen rijden als de laadinfrastructuur op orde is. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Een van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. Op 6 februari heeft de gemeenteraad de Integrale Laadvisie vastgesteld. Voor gemeente Heeze-Leende geeft deze integrale laadvisie de komende jaren richting aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De laadvisie en het plaatsingsbeleid zijn te vinden op onze website https://www.heeze-leende.nl/laadpalen

Vraag een openbare laadpaal aan

Rijd jij ook al elektrisch, of ben je van plan om binnenkort een elektrische auto te kopen of te leasen? Dan is het fijn als je je auto dichtbij huis kunt opladen. De gemeente Heeze-Leende plaatst zelf geen laadpalen. Je kan onder voorwaarden een openbare laadpaal aanvragen bij Vattenfall. Informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van een openbare laadpaal is te vinden op https://www.heeze-leende.nl/laadpalen-elektrisch-rijden-aanvragen