Omgevingsvisie vitaal landelijk gebied

Omgevingsvisie vitaal landelijk gebied

Het buitengebied is een van de onderdelen van de omgevingsvisie. Landbouw heeft van oudsher de belangrijkste functie in het buitengebied en behoudt dit ook in de toekomst. Het kenmerkt zich als een open landschap. Het is van belang om de identiteit en kenmerkende structuren waar mogelijk te versterken. Samen met de agrarisch ondernemers en andere belanghebbenden werken we aan een duurzame ontwikkeling. Ook bieden we ruimte aan innovatieve proeftuinen om zo, in relatie met de Brainportregio, kansen te grijpen en kennis in onze gemeente om te zetten naar de praktijk.

De omgevingsvisie van de gemeente Heeze-Leende vindt u hier.

Specifieke koers agrarisch buitengebied

Over de specifieke koers voor het agrarisch buitengebied leest u hier meer. Let wel: dit is een ontwerpversie. Op 26 juni wordt de omgevingsvisie besproken in de gemeenteraad. Zodra er een nieuwe versie beschikbaar is, wordt deze beschikbaar gesteld.