Provincie Noord-Brabant

Vanuit de provincie zijn diverse regelingen en subsidies beschikbaar voor verschillende situaties. Hieronder twee voorbeelden:

  • Landbouw innovatie. 
    Als u uw landbouwbedrijf wil innoveren, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de subsidieregeling Landbouw Innovatie. De subsidieregeling is gericht op innovatieve technieken en bedrijfssystemen.
  • VABIMPULS geeft het verleden een toekomst.
    Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. Dat komt doordat agrarisch ondernemers zijn gestopt, overwegen te stoppen of zich op andere bedrijfsactiviteiten willen gaan richten. Via VABIMPULS kunnen agrarisch ondernemers een beroep doen op ondersteuning of advies om keuzes te maken voor de toekomst. 

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van de Provincie Noord-Brabant(externe link).

Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven

Er wordt ook regionaal samengewerkt ten behoeve van het landelijk gebied. De gemeente Heeze-Leende maakt samen met 20 andere gemeenten deel uit van de Metropoolregio Eindhoven en werkt daarin samen op de regionale thema’s mobiliteit, economie, energietransitie en vitaal landelijk gebied.

In de periode tussen mei en juni 2020 hebben alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven het streefbeeld van ons landelijk gebied vastgesteld. Hierin wordt het streefbeeld van regionale ambities concreet gemaakt door richtinggevende uitspraken te doen over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied. Het is ook een agenda voor afstemming en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners. Concreet is het streefbeeld daarmee een gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor het landelijk gebied in de 21 gemeenten rondom Eindhoven. Het streefdocument zal een van de documenten zijn dat als kader dient voor de omgevingsvisies in de 21 gemeenten. Het wordt jaarlijks geactualiseerd. Hier kunt u het streefbeeld bekijken: Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven (PDF)