Vanaf 13 mei tot 25 mei 2024 zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis aan de Dorpstraat ter hoogte van dorpshuis de Schammert en in de Kerkstraat tot aan de nieuwbouw appartementen.

We begrijpen dat dit enige overlast met zich mee kan brengen. Tijdens deze periode zal de Kerkstraat tussen de Dorpstraat en de Jan Verhoevenstraat afgesloten zijn. In het verkeersplan hieronder zijn omleidingen en alternatieve routes weergegeven.

We streven ernaar om de werkzaamheden zo vlot en efficiënt mogelijk uit te voeren, zodat de hinder tot een minimum beperkt blijft. We danken jullie bij voorbaat voor jullie begrip en medewerking tijdens deze periode.

Verkeersplan