Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

Wat moet ik doen?

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Als u het te betalen belastingbedrag niet tijdig kan betalen, kunt u bij de Gemeente Heeze-Leende uitstel van betaling of een regeling voor gespreide betaling aanvragen. Het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling kan zowel schriftelijk als digitaal. Als u de aanvraag schriftelijk wilt doen, stuurt u uw aanvraag naar de gemeente, t.a.v. de invorderingsambtenaar.

Vraag hier uw uitstel van betaling of betalingsregeling aan 

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.