Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In onze dorpen, in de natuur en op het platteland, zowel boven als onder de grond. Ook verzamelingen in musea, onze tradities, rituelen en verhalen kunnen een onderdeel zijn van cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed vertelt ons het verhaal waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. De overheid draagt zorg voor het erfgoed door bescherming, maar ook door het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen. Cultureel erfgoed staat middenin de samenleving, biedt kansen en verbindt mensen.

Wat is erfgoed?

Erfgoed is de term die wordt gebruikt  om datgene aan te duiden, wat men van de voorouders erft. Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Erfgoed is een verzamelterm van (im)materiële zaken die de mens belangrijk vindt, waardeert en waar men zich mee identificeert. Materieel erfgoed valt onder te verdelen twee categorieën:  roerend erfgoed (verzamelingen, bibliotheken, archieven etc.) en onroerend erfgoed (landschappen, groenstructuren, archeologie, historische bebouwing, religieus erfgoed, funerair erfgoed etc.). Immaterieel erfgoed is erfgoed dat niet tastbaar is zoals dans, muziek, theater, ambachten, gilden en dialect. Erfgoed is een essentieel deel van de basis van een samenleving en moet als zodanig bewaard blijven.