Misschien heb je de tegel al ergens zien liggen in een van onze dorpskernen. Het is een opvallende stoeptegel met een pijl die wijst naar het water, waarop staat: 'Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b.'.

Vrouwen van Nu Sterksel en Heeze hebben als afsluiting van het provinciale project 'Plastic en ik?' het initiatief genomen om deze tegels te plaatsen. Ze klopten bij de gemeente aan voor medewerking en die was direct enthousiast. Afgelopen vrijdag werd de eerste 'Hier begint de zee'-tegel onthuld door wethouder Maaike van Breugel-Smolders. Met een gouden handveger werd symbolisch het zand van de tegel geveegd.

Met deze waarschuwende tekst willen de Vrouwen van Nu mensen er (extra) van bewust maken dat (plastic) afval niet op straat thuishoort. Zwerfafval kan door wind of regenwater via slootjes, kanalen en rivieren in zee belanden. Ook via putten (kolken) die via het riool in open verbinding staan met open water, komt afval uiteindelijk in zee terecht.

De Vrouwen van Nu maakten er een gezellige fietstocht van waarbij ook de tegels in Leende, Leender-Strijp en Sterksel feestelijk werden onthuld.