Wij vinden het belangrijk om te weten hoe jij in de toekomst zou willen wonen als je (meer) hulp nodig hebt. Maar ook hoe je aankijkt tegen jouw woonomgeving. Hebben de inwoners in je buurt oog voor elkaar? Wat kan er in jouw woonomgeving verbeterd worden? 

Als inwoner ken jij je buurt immers het beste. Doe mee met de online enquête woonzorgvisie en help ons een beter beeld te krijgen van de wensen van onze inwoners.

De gemeente Heeze-Leende werkt aan het opstellen van een woonzorgvisie. Wij willen dat onze inwoners goed kunnen (blijven) wonen in een fijne leefomgeving. Dat willen we ook voor inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Deelnemen enquête woonzorgvisie

Je kunt deze vragenlijst invullen tot en met 26 maart 2024. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. We gebruiken de uitkomsten voor de nog op te stellen woonzorgvisie.