Nieuws

Hier vindt u de nieuws- en persberichten van de gemeente Heeze-Leende. Wilt u een oud berichtje nalezen? Klik dan onderaan de pagina op de knop archief.

Nieuwsbrief 'De gemeente bericht' 

De gemeente Heeze-Leende brengt elke week de digitale nieuwsbrief 'De gemeente bericht' uit. Hierin leest u actuele berichtgeving van en over de gemeente.

Meld u hier aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

 • Tijdelijke afsluiting Rul in Heeze

  (19-10-2017)

  Momenteel zijn de bedrijven Rasenberg en Colijn bezig met de werkzaamheden die te maken hebben met de waterberging en natuurontwikkeling van de Kleine Dommel. Onderdeel van dit project is het verhogen van de weg Rul. Tijdens deze werkzaamheden is het achterliggend gebied bereikbaar gehouden door de aanleg van een tijdelijke bypass. Om deze verhoogde weg aan te laten sluiten op de brug over de Kleine Dommel is het noodzakelijk zowel de Rul als de tijdelijke bypass kort voor alle verkeer afgesloten.

 • Tijdelijke afsluiting Rul in Heeze

  (19-10-2017)

  Momenteel zijn de bedrijven Rasenberg en Colijn bezig met de werkzaamheden die te maken hebben met de waterberging en natuurontwikkeling van de Kleine Dommel. Onderdeel van dit project is het verhogen van de weg Rul. Tijdens deze werkzaamheden is het achterliggend gebied bereikbaar gehouden door de aanleg van een tijdelijke bypass. Om deze verhoogde weg aan te laten sluiten op de brug over de Kleine Dommel is het noodzakelijk zowel de Rul als de tijdelijke bypass kort voor alle verkeer afgesloten.

 • Inloopavond onderzoek naar aardwarmte

  (18-10-2017)

  In november voert Geothermie Brabant B.V. vibroseismisch onderzoek uit in onze gemeente. Dit gebeurt met drie vrachtwagens, die aan de hand van trillingen de onderliggende grondlagen in beeld brengen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wil Geothermie Brabant B.V. inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond.

 • Onderhoud aan overwegen vanaf 23 oktober

  (18-10-2017)

  Het bedrijf Strukton gaat aan drie overwegen in de gemeente onderhoud plegen. Hierbij worden twee overwegen voor één dag afgesloten. Hier wordt een omleidingsroute in werking gesteld. Bij de andere zal slechts één rijbaan afgesloten zijn. Hierdoor kan enige verkeershinder ervaren worden. Verkeersregelaars zullen aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

 • Verkeershinder Kapelstraat

  (18-10-2017)

  Komende week van 23 oktober t/m 27 oktober is er verkeershinder op de Kapelstraat te Heeze. Er worden die week twee werkzaamheden uitgevoerd. Ter hoogte van de Albert Hein zal een zebrapad worden verplaatst. Daarnaast worden de witte drempeltjes verwijderd.

 • Dorpsquiz Heeze: 21 oktober is het zo ver!

  (13-10-2017)

  Op zaterdag 21 oktober wordt voor de eerste keer de Dorpsquiz Heeze gehouden.

  Met 77 aangemelde teams mag nu al gesproken worden van een daverend succes. En dat betekent ook veel mensen op de been!

 • Mantelzorg Verwen Menu 2017

  (11-10-2017)

  Elk jaar wil de Gemeente Heeze-Leende haar waardering laten blijken voor het werk van alle mantelzorgers in de gemeente. Om een grote groep mantelzorgers te bereiken met de gemeentelijke mantelzorgwaardering, is ook dit jaar gekozen voor het Mantelzorg Verwen Menu. Ook jonge mantelzorgers mogen een keuze maken.

 • Succesvolle pilot asbest Inzameling Leende

  (11-10-2017)

  Ongeveer een jaar geleden is in Leende gestart met een pilotproject om inwoners te stimuleren om de asbesthoudende golfplaten van hun schuurtjes af te halen. Dit resulteerde in een inzameldag afgelopen zaterdag. Tijdens deze inzameldag is in Leende 13.760 kg asbestplaten ingeleverd wat overeenkomt met ongeveer 840 m2. “Dit overtrof de verwachtingen en daarmee is de pilot een succes”, aldus wethouder Wilma van der Rijt. Zij bekijkt of het mogelijk is om deze actie ook uit te zetten voor de rest van de gemeente.

 • Herinrichting Schoolstraat en Spoorlaan

  (11-10-2017)

  De gemeente Heeze-Leende gaat het riool onder de Schoolstraat en Spoorlaan vernieuwen en ook deze straten herinrichten. De komende periode worden bijeenkomsten georganiseerd waarin aanwonenden betrokken worden bij het opstellen van de herinrichtingsplannen.

 • Duurzame Huizen Route dit jaar naar 1.000 duurzame huizen

  (11-10-2017)

  Dit jaar viert de Nationale Duurzame Huizen Route haar eerste lustrum. Inmiddels hebben meer dan 745 huiseigenaren hun woning als voorbeeld aangemeld op de website. Deze huiseigenaren willen anderen op weg helpen met het verduurzamen van hun woning door kennis en ervaring te delen. Tijdens de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november 2017 zijn er weer een groot aantal woningen te bezoeken met een variatie aan duurzame maatregelen. De organisatie hoopt dit jaar door te groeien naar 1.000 duurzame huizen.

 • Gratis inzamelen van groenafval op de milieustraat Geldrop

  (11-10-2017)

  Van 16 oktober tot en met 23 december 2017 kan groenafval (blad, snoeihout etc.) gratis worden afgeleverd op de milieustraat in Geldrop. Let op: dit geldt alleen voor de milieustraat in Geldrop, niet die in Valkenswaard. Uiteraard kunnen alle inwoners van Heeze-Leende van deze service gebruik maken. U krijgt alleen toegang tot de milieustraat op vertoon van de milieustraatpas. Dit geldt ook als u alleen gratis in te leveren afval komt afgeven.

 • Gemeente Heeze-Leende doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

  (04-10-2017)

  De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar ervaringen van huiseigenaren centraal staan. Het hele jaar door kunnen geïnteresseerden zich oriënteren op duurzaam bouwen en wonen. Via de website kunnen er vragen worden gesteld aan huiseigenaren, zijn er opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november en worden er in het voorjaar verdiepende thematours georganiseerd.

 • Marathon Eindhoven: omleidingen, vertragingen en rituitval

  (04-10-2017)

  Op zaterdagavond 7 en zondag 8 oktober vindt de Marathon Eindhoven plaats. Hiervoor worden veel wegen afgesloten en zijn vertragingen, rituitval en omleidingen niet te vermijden. Dit kan ook invloed hebben in de gemeente Heeze-Leende, met name voor buslijn 11.

 • Start bevolkingsonderzoek borstkanker in Heeze-Leende

  (04-10-2017)

  Op 16 oktober a.s. start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Heeze-Leende. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

 • Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 9 oktober

  (27-09-2017)

  Op maandagavond 9 oktober vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

 • Ondersteuning voor eigenaren lege stallen en schuren

  (27-09-2017)

  Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant kunnen vanaf 2 oktober een bijdrage krijgen in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen. Daarvoor hebben provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement, in samenspraak met 22 Brabantse gemeenten, de VAB-Impuls in het leven geroepen.

 • Cliëntervaringsonderzoeken Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd

  (25-09-2017)

  Het is belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-cliënten en cliënten in de jeugdzorg.  De uitkomsten daarvan kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de uitvoering. Buro BMC heeft voor de gemeente Heeze-Leende een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd bij Wmo-cliënten, jongeren en ouders. De onderzoeken gaan over het jaar 2016.

 • Regionaal sportloket voor mensen met een beperking: Sportlight

  (22-09-2017)

  Sporten en bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, het is ook erg leuk om te doen. Tijdens het sporten en bewegen werk je aan een goede conditie en bouw je sociale contacten op. Een beperking hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen! De regionale samenwerking aangepast sporten regio Eindhoven (Sportlight) brengt het aangepaste sport- en beweegaanbod bij elkaar in een digitaal loket: www.unieksporten.nl.

 • Onderzoek naar woonwensen van start

  (20-09-2017)

  Half september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. De gemeente Heeze-Leende doet mee aan dit regionale woonwensenonderzoek. Doel van het onderzoek is om  de woonbehoeften en –wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen.

 • Slapen, wat als het niet vanzelf gaat?

  (20-09-2017)

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heeze-Leende organiseert op dinsdag 7 november een informatieavond over het slapen van baby’s t/m pubers.

 • Zorgaanbieders leren elkaar kennen op inspirerende Zorgmarkt

  (20-09-2017)

  Op dinsdag 12 september 2017 hebben 90 professionals afkomstig van een 33 tal zorgorganisaties en medewerkers van de sociale teams van de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende op een inspirerende manier de samenwerking tussen gemeente en de aanbieders die men gecontracteerd heeft een positieve impuls gegeven.

 • Planning voor het snoeien van bomen

  (13-09-2017)

  De eerste week van september zijn wij begonnen met het onderhoud aan de bomen.

 • Hinder van rook en stank door brand in 'de Malpie'

  (07-07-2017)

  7 juli 2017 - Door een brand in het heidegebied 'de Malpie' in Valkenswaard, kan er hinder zijn van rook en stank.

 • Openbare bekendmakingen in weekblad Middenstandsbelangen

  (19-04-2016)

 • Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

  (24-04-2015)
Archief

Pagina opties