Nieuws

Hier vindt u de nieuws- en persberichten van de gemeente Heeze-Leende. Wilt u een oud berichtje nalezen? Klik dan onderaan de pagina op de knop archief.

Nieuwsbrief 'De gemeente bericht' 

De gemeente Heeze-Leende brengt elke week de digitale nieuwsbrief 'De gemeente bericht' uit. Hierin leest u actuele berichtgeving van en over de gemeente.

Meld u hier aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

 • Toekomstbestendig maken boomstructuren

  (18-10-2019)

  Vanaf 28 oktober 2019 worden er op diverse plaatsen in de gemeente bomen gekapt. Deze bomen worden gekapt omdat deze niet vitaal meer zijn en in de toekomst voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Afhankelijk van de omgeving worden daar waar bomen gekapt worden, nieuwe exemplaren terug geplant. De te kappen bomen zijn onderdeel van het bomenbeleidsplan ‘Uitwerkingsplan Bomen 2018-2030’

 • Gemeente Heeze-Leende heeft een e-mailadres voor meldingen ondermijning

  (16-10-2019)

  Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder de overheid, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. De gemeente werkt samen met politie en andere partners aan de aanpak van ondermijning. Inwoners kunnen meehelpen ondermijning te bestrijden door alert te zijn en vermoedens te melden. De  gemeente Heeze-Leende heeft hiervoor een e-mailadres opengesteld waar inwoners signalen inzake ondermijning naar kunnen sturen. Dit e-mailadres is ondermijning@heeze-leende.nl.

 • Voorkom overvallen!

  (16-10-2019)

  Een overval kan overal en altijd plaatsvinden, maar een overval kan ook worden voorkomen. Een overvaller wil het liefst zo veel mogelijk geld in een zo kort mogelijke tijd. Maatregelen om overvallen te voorkomen zijn er dan ook voornamelijk op gericht de buit te beperken en de weg naar het geld zo moeilijk mogelijk te maken.

 • Verkoop van advertenties in de plattegrondkasten

  (16-10-2019)

  Binnen de gemeente staan op verschillende plekken plattegrondkasten om mensen wegwijs te maken in de gemeente. Aan de achterkant (en deels de voorkant) van deze kasten staan advertenties. Eens in de zoveel tijd worden de kaarten in de plattegrondkasten vernieuwd, en dan worden de advertenties meegenomen. Daar is het nu tijd voor!

 • Sfeerverslag roadshow Heeze

  (16-10-2019)

  Zaterdag 5 oktober vond de roadshow Heeze plaats. Op vier plekken langs het lint stonden panelen waar voorbijgangers hun ideeën over de centrumontwikkeling in Heeze kwijt konden. De voorbijgangers dachten mee over het Centrumportaal Zuid (Nieuwendijk), het Gemeentehuisplein, het Winkellint en het Centrumportaal Noord (Kapelstraat).

 • Bezoek een duurzaam huis in Heeze-Leende

  (16-10-2019)

  Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van je woning? Voor veel mensen is het energiezuinig maken van hun woning een stappenplan waar zij langere tijd mee bezig zijn en waar veel belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Ga je een zonneboiler aanschaffen, of toch even aankijken tot er iets nieuws op de markt komt? Wachten op een wijkaanpak, of kun je zelf al beginnen? Het bezoeken van een woning tijdens de Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november kan een goede eerste stap zijn om kennis op te doen. In heel Nederland stellen huiseigenaren gastvrij hun woning open en vertellen over hun aanpak, ervaringen en de keuzes die zij hebben gemaakt.

 • De Sociaal Makelaar in Heeze is op zoek naar enthousiastelingen voor een nieuw op te zetten eetpunt in Heeze!

  (16-10-2019)

  Het plan is om mensen die graag samen willen eten of zelf niet meer achter het fornuis te kunnen staan, een warme maaltijd aan te bieden. Dat is echter alleen haalbaar met een team van vrijwilligers die meehelpt met het verzorgen van de maaltijden, waaronder koken/opwarmen, serveren en opruimen.

 • Pilot beveiliging Brabantsedag bouwlocaties geslaagd

  (16-10-2019)

  Alle bouwlocaties van de Brabantsedag krijgen vanaf 2020 een beveiligde omgeving, waarin weer volop gebouwd kan worden aan de huizenhoge theatherdecors die op de laatste zondag van augustus met circa tweeduizend acteurs door de straten van Heeze trekken.

 • Inspraak concept Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023

  (15-10-2019)

  Het College van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 ingestemd met de concept Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. De nota is mede tot stand gekomen na participatiebijeenkomsten in juni en input van partners, en wordt nu voor inspraak aangeboden.

 • ErvenPlus2.0 ook in Heeze-Leende van start!

  (09-10-2019)

  Gemeente Heeze-Leende  en Brabants Landschap hebben groen licht voor de uitvoering van ErvenPlus2.0. Via een beschikkingsbrief heeft de Provincie Noord-Brabant laten weten financiële middelen beschikbaar te stellen om het project te ondersteunen. Alle toegezegde bijdragen van gemeenten voor het verbeteren van erven kunnen daarmee worden verdubbeld. En dat geldt dus ook voor onze gemeente. Bovendien is er ruimte voor werving, monitoring, communicatie en administratie. Daarmee kan een vervolg worden gegeven aan de eerste periode, die liep van 2016 t/m 2018. Brabants Landschap zal nauw samenwerken met Orbis, gemeenten, vrijwilligers en lokale (agrarische)natuurverenigingen. In Heeze-Leende is Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind nauw betrokken bij de uitvoering van ErvenPlus.

 • Verkeersdruk in Leende vanwege reconstructie Oostrikkerstraat en Langstraat

  (09-10-2019)

  Afgelopen maandag zijn de reconstructiewerkzaamheden in de Oostrikkerstraat – Langstraat gestart. Bij een start van een werk geeft dit hectiek op de weg. Ondanks dat het doorgaand verkeer wordt omgeleid is in Leende in diverse wijken de verkeersdruk merkbaar.  We kunnen Leende nu eenmaal niet afsluiten. Het zou voor de bewoners in Leende prettig zijn dat wie niet in Leende hoeft te zijn de algemene omleidingsroute te volgen. Misschien een stukje omrijden, maar dit voorkomt een hoop ergernis.

 • Werkzaamheden Boschhoven

  (09-10-2019)

  Het asfalt van Boschhoven is toe aan vervanging. Hiervoor wordt het bestaande asfalt opgebroken en een nieuwe asfaltconstructie terug gebracht. Het onderhoud van de rijbaan is een goed moment om ook de afvoer van regenwater te verbeteren. Een nieuwe leiding onder de rijbaan zorgt voor de afvoer van het regenwater naar de sloot langs de Loofvennen. Hiermee wordt het gemengde riool ontlast. Over het algemeen verandert er niet veel aan het uiterlijk van de weg. Wel worden de goten doorgetrokken langs beide zijden van de weg doorgetrokken en zullen de natuursteen randen/voetpaden worden vervangen door een bestrating van gebakken straatstenen.

 • Week van de veiligheid

  (09-10-2019)

  Op 7 oktober is de Week van de Veiligheid van start gegaan.  De gemeente Heeze-Leende grijpt deze week aan om burgers te informeren over wat te doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen over het spoor. Het wordt steeds drukker op het spoor, zowel het aantal goederentreinen als passagierstreinen neemt toe. Hoewel de kans op een ongeval zeer klein is, is de behoefte bij inwoners aan informatie over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot, zo blijkt uit onderzoek. Zeker in het eerst kwartier, als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn, kunt u uw veiligheid vergroten door vooraf te weten wat u moet doen. Op de website www.ophetjuistespoor.nl kunt u vinden wat u moet doen. 

 • Ben jij de sportaanbieder die mee gaat tekenen?

  (09-10-2019)

  Uitnodiging: ondertekenen intentieverklaring lokaal sportakkoord. In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en maatschappelijk betrokken partners zoals NOC*NCF. Daarin zijn een aantal ambities vastgelegd, waaronder van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders.

 • Subsidie voor bibliotheekpunt Leende

  (09-10-2019)

  De Tweede Kamer heeft met de ‘motie Asscher’ de regering gevraagd kleine gemeenten te ondersteunen bij het behoud van openbare bibliotheken. Gemeenten konden hiervoor eerder dit jaar een subsidieaanvraag indienen. Gemeente Heeze-Leende heeft toen, samen met bibliotheek Dommeldal en Stichting Bibliotheek Heeze-Leende, een aanvraag ingediend om in de nieuwe multifunctionele accommodatie in Leende een bibliotheekpunt in te richten. Minister van Engelshoven van OCW maakte vandaag bekend welke 12 gemeenten deze subsidie ontvangen; Heeze-Leende is er hier één van.

 • Spraakmaker David Perduijn over Keramiek

  (09-10-2019)

  Op donderdagmorgen 24 oktober om tien uur, komt spraakmaker David Perduijn in de Bibliotheek in Heeze-Leende vertellen over Keramiek.

 • Programmabegroting 2020-2023: Heeze-Leende financieel gezond

  (09-10-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heeze-Leende heeft de programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting die structureel sluitend is en in lijn is met de kadernota, die de raad in juni 2019 heeft vastgesteld.  Heeze-Leende heeft een ambitieus college en daardoor is een gezonde financiële huishouding een uitdaging, waarin het college is geslaagd. Hierdoor is het mogelijk om te investeren in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie, leefbaarheid en zorg. Gemeente Heeze-Leende investeert in faciliteiten voor haar inwoners, een verbetering van de dienstverlening en infrastructuur. Daarbij betrekt ze de samenleving en staat ze open voor initiatieven van burgers en bedrijven. In het sociaal domein geeft de gemeente samen met haar partners invulling aan de integrale aanpak.

 • GGD Jeugdmonitor 12 tot en met 18-jarigen van start

  (09-10-2019)

  Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uitnodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek voor 24.000 jongeren in het werkgebied. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt.

 • Wegwerkzaamheden Strijperstraat

  (09-10-2019)

  Vanaf maandag 7 oktober starten de werkzaamheden aan de Strijperstraat in Leenderstrijp. De rijbaan van de Strijperstraat nabij huisnummer 27 tot aan de drempel nabij huisnummer 39 wordt herstraat. Dit zal gebeuren door Steevens Wegenbouw in opdracht van de gemeente Heeze-Leende. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer plaatselijk omgeleid. De omleidingsroute staat met borden aangegeven.

 • Terugblik Eerste jaar college

  (08-10-2019)

  In De Parel en op Heeze-Leende24 hebben de afgelopen twee weken artikelen gestaan over alles wat het college in haar eerste jaar gedaan heeft. Mocht u ze in de krant of op internet gemist hebben, kunt u het hier terugkijken!

 • Inspraak concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020

  (04-10-2019)

  Het College van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober 2019 besloten de inspraakprocedure te starten inzake de concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020. Tevens zal een formeel advies gevraagd worden in dezelfde periode aan de Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende. De definitieve vaststelling van de Verordening staat gepland voor de Raadsvergadering van 9 december 2019.

 • Basisschool Dirk Hezius uit Heeze wint de E-waste Race Brabant Blink 2019!

  (04-10-2019)

  In totaal haalden de 11 deelnemende basisscholen 22.198 elektronische apparaten op in de gemeenten Helmond, Heeze-Leende, Nuenen, Someren, Asten, Ommel, Laarbeek, Bakel, Deurne en Gemert. Basisschool Dirk Hezius is met 3.277 apparaten en een score van 2.866 de winnaar van de E-waste Race. Wethouder van gemeente Heeze-Leende Frank de Win overhandigde de leerlingen de prijs, een schoolreis naar De Ontdekfabriek in Eindhoven.

 • Oud papier niet opgehaald in Leende

  (01-10-2019)

  Afgelopen maandag 30 september had volgens de afvalkalender het oud papier opgehaald moeten worden in Leende. Dit is echter niet gebeurd, door een fout in de afvalkalender van Blink. De gemeente en de afvalverwerker Blink zijn hier beiden van op de hoogte.

  Zij komen volgende week maandag, 7 oktober het oud papier ophalen. Tot die tijd is het veiliger als het oud papier weer naar binnen gehaald wordt, of in ieder geval niet meer aan de straat staat, vanwege gevaarlijke verkeerssituaties die mogelijk kunnen ontstaan.

 • Hoe staat het ervoor met het Beleidsplan Sociaal Domein Heeze-Leende 2020-2023?

  (01-10-2019)

  Medio juli hebben we u via de nieuwsbrief van de gemeente geïnformeerd over ons Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. In juni is in elke kern (Heeze, Leenderstrijp, Leende en Sterksel) een bijeenkomst Wonen-Welzijn-Zorg georganiseerd. We zijn met de inwoners en vrijwilligers- en belangenorganisaties in gesprek gegaan om ideeën op te halen voor het nieuw op te stellen Beleidsplan Sociaal Domein. Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd voor de professionele organisaties waar we veel mee samenwerken.

 • Week van de toegankelijkheid

  (01-10-2019)

  Van 7 t/m 12 oktober is de week van de Toegankelijkheid. De gemeente Heeze-Leende wil hier graag aandacht aan besteden.

 • Dag van het jonge kind

  (01-10-2019)

  De "Dag van het Jonge Kind" wordt georganiseerd door de kinderopvangcentra Heeze-Leende in samenwerking met het consultatiebureau als onderdeel van het Sociaal Team Heeze-Leende.

 • Eerste jaar college in beeld

  (01-10-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders in Heeze-Leende; wat doen zij zoal en wat merkt u daarvan? Zij zijn ruim een jaar geleden gestart. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben zij elkaar snel gevonden. Direct na het vormen van de coalitie is ook het coalitieakkoord geschreven waarin het uitgangspunt is: het daadwerkelijk realiseren van een aantal voor burgers belangrijke en zichtbare zaken. En wat is dat dan zoal? Dat laten zij graag aan u zien. Dit doen zij in twee delen. Deze week kunt u op www.heeze-leende24.nl de video van deel 1 zien en in weekblad De Parel van Brabant kunt u deel 1 lezen. Volgende week volgt dan deel 2 zowel op www.heeze-leende24.nl als in De Parel van Brabant.

 • Gemeentesecretaris Peggy Hurkmans aanvaardt functie in gemeente Bernheze

  (01-10-2019)

  Na elf jaar met plezier gewerkt te hebben in en voor de gemeente Heeze-Leende heeft gemeentesecretaris Peggy Hurkmans een functie aanvaard in de gemeente Bernheze. Per 1 december wordt zij daar gemeentesecretaris en algemeen directeur. De gemeente Bernheze heeft ruim 30.000 inwoners en bestaat uit zes kernen.

 • Rioolvervanging en herinrichting Oostrikkerstraat en Langstraat Leende

  (25-09-2019)

  Vanaf 7 oktober gaat de rioolvervanging en herinrichting van de Oostrikkerstraat en de Langstraat in Leende van start. Het gaat om het traject tussen de Dorpstraat vanaf Boschhoven en de Langstraat tot aan de asfaltverharding. De versleten riolering wordt vervangen en voor het regenwater komt een aparte leiding in de grond. De straten worden ingericht zoals de Dorpstraat Noord tussen de kerk en Boschhoven. Net als in de Dorpstraat Noord komen er geluid reducerende stenen in de rijbaan.

 • Over de Netwerkbijeenkomst in Taalpunt Heeze-Leende

  (25-09-2019)

  Ken jij iemand die vaak de bril kwijt is of liever thuis een formulier invult? Niet graag voorleest aan de (klein)kinderen? Het kan zijn dat die persoon moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, en zich daarvoor schaamt. Gelukkig is die schaamte op elke leeftijd te overwinnen.

 • Eerste bouwhandeling MFA Leende

  (25-09-2019)

  Op 24 september was de 1e bouwhandeling van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Leende. De Leendse kinderen waren massaal aanwezig om de aannemer te helpen de fundering van hun nieuwe school, kinderopvang en dorpshuis te storten. Emmers met beton werden door de kinderen als volwaardige bouwvakkers aan elkaar doorgegeven om ze in een funderingskist leeg te schudden. Zoals wethouder de Win aangaf, legden ze zo letterlijk en figuurlijk een stevige basis onder hun MFA.

 • Duurzame ambulancepost in aanbouw in Leende

  (25-09-2019)

  Leende krijgt een zeer duurzame ambulancepost. Op 23 september werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe ambulancepost. Dit gebeurde door het bouwbord te onthullen met daarop een artistieke impressie van de toekomstige duurzame post, aan de Biesven in Leende. De ambulancepost komt naast de brandweerkazerne.

 • Veel deelnemers Cleanup Day dankzij zevenjarige Vika!

  (25-09-2019)

  Vika van zeven jaar oud wist zo’n zeventig mensen op de been te krijgen om deel te nemen aan de wereldwijde ‘Cleanup Day’ afgelopen zaterdag 21 september in gemeente Heeze-Leende.

 • Smullen met Taalkunstenaars in de Bibliotheek tijdens Kunstsmullen Heeze-Leende

  (17-09-2019)

  Ben jij bezig met taal?  Vertel je graag spannende verhalen? Schrijf je pakkende gedichten, of maak je inspirerende songteksten? Misschien maak je grappige vlogs? Ben je tussen 16 en 100 jaar?

 • Vrijheidsfestival: hulp gezocht!

  (28-08-2019)

  Op zondag 22 september viert de gemeente in het kader van 75 jaar bevrijding het Vrijheidsfestival (13.00 – 21.00). Deze dag staat in het teken van leven in vrijheid. Vrijheid vieren in de breedste zin van het woord; toen en nu.

 • Alternatief telefoonnummer voor 112

  (24-06-2019)

  UPDATE 2: De storing is voorbij. 112 en 0900 8844 zijn weer bereikbaar.

 • Benieuwd naar alle wegwerkzaamheden/afsluitingen in de gemeente?

  (01-05-2019)

  Om ervoor te zorgen dat de wegen, bermen en andere infrastructuur in de gemeente van goede kwaliteit blijven, is het niet te voorkomen dat een weg af en toe afgesloten moet worden. Uiteraard wordt bij een afsluiting altijd gekozen voor de oplossing die het minste overlast oplevert. Al deze wegafsluitingen, omleidingen en werkzaamheden staan verzameld in Melvin. Dit is een applicatie die wij gebruiken om de afsluitingen aan hulpdiensten en dergelijke door te geven. Maar hier kunt u als inwoner ook gebruik van maken!

 • Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

  (24-04-2015)
  Meld u aan voor de e-mail bekendmakingen uit uw buurt
Archief

Pagina opties