Nieuws

Hier vindt u de nieuws- en persberichten van de gemeente Heeze-Leende. Wilt u een oud berichtje nalezen? Klik dan onderaan de pagina op de knop archief.

Nieuwsbrief 'De gemeente bericht' 

De gemeente Heeze-Leende brengt elke twee weken de digitale nieuwsbrief 'De gemeente bericht' uit. Hierin leest u actuele berichtgeving van en over de gemeente.

Meld u hier aan voor de wekelijkse nieuwsbrief

 • Gemeente verleent subsidie aan Zorg coöperatie Graaggedaan

  (16-06-2021)

  Op 1 maart 2019 is het project Welzijnsconsulent van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende van start gegaan. De gemeente vindt dit (burger)initiatief erg belangrijk en het sluit goed aan bij de doelstellingen uit de beleidsnota Sociaal Domein. De gemeente ondersteunt het project daarom met een jaarlijkse subsidie.

 • Kloostervelden geselecteerd voor Brabantse Stijlprijs

  (16-06-2021)

  Kloostervelden in Sterksel is één van de 30 geselecteerde deelnemers van de Brabantse Stijlprijs 2021 “Een thuis voor iedereen”. Een prijs van de provincie Brabant waarmee ze bijzondere wooninitiatieven die het verschil maken onder de aandacht brengen.

 • 15 juni Internationale dag tegen Oudermishandeling

  (15-06-2021)

  Vandaag is het de jaarlijkse Internationale dag tegen Ouderenmishandeling. Wereldwijd vragen organisaties aandacht voor dit probleem en  organiseren bijeenkomsten of acties om de taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken en  in actie te komen, zelfs bij vermoedens of bij twijfels. Ook de gemeente Heeze-Leende vraagt aandacht tegen ouderenmishandeling. Samen met Veilig Thuis zet zij zich in tegen ouderenmishandeling. Dit is het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

 • Verkeerstelling in Heeze-Leende vanaf 14 juni

  (09-06-2021)

  Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer in bepaalde straten en te onderzoeken of het bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer betreft, laat  de gemeente met enige regelmaat het verkeer tellen. Vanaf maandag 14 juni tot zondag 20 juni vindt er in de gemeente een verkeerstelling plaats.

 • Campagne voedselverspilling “Voedsel met een deukje”

  (09-06-2021)

  Gemeente Heeze-Leende heeft als doelstelling voedselverspilling met 50% te verminderen in 2023 en is daarom de FoodWise campagne gestart. In de maand juni worden op verschillende basisscholen gastlessen met het thema voedselverspilling gegeven.

 • A2 samenwerking ontvangt oorkonde voor ICT aanbesteding

  (09-06-2021)
  ""

  De A2 samenwerking heeft een oorkonde ontvangen voor een bijna perfecte score voor open standaarden. De drie gemeenten, Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende hebben samen  een aanbesteding gedaan met inkooporganisaties in de regio voor een ict-programma voor burgerzaken. Op basis van belangrijke uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld een zorgvuldige omgang met data van burgers, heeft de A2 samenwerking open standaarden uitgevraagd. Met open standaarden is het eenvoudiger om data in te voeren, op te slaan en veilig te delen met andere computersystemen. Door goede samenwerking en inhoudelijke kennis is het proces een succes geworden.

 • Hulp bij leren lezen en schrijven en het invullen van formulieren

  (08-06-2021)

  Iedereen kent wel iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. Voor veel mensen zijn formulieren of brieven te moeilijk. Gelukkig gaat het Taalpunt in Heeze-Leende weer van start!

 • Partijen tekenen preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende

  (08-06-2021)
  Wethouder de Bruijn ondertekening preventieaanpak

  Op 3 juni tekende de gemeente Heeze-Leende samen met 22 andere partijen de preventieaanpak Vitaal Heeze-Leende dat doen we samen. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in Heeze-Leende te bevorderen.

 • Jaarrekening 2020 gemeente Heeze-Leende positief

  (08-06-2021)

  De gemeente Heeze-Leende sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat. Het college van burgemeester en wethouders biedt de jaarstukken nu aan de gemeenteraad aan en legt financiële en inhoudelijke verantwoording af.

 • Kadernota 2022: Financieel perspectief onzeker

  (08-06-2021)

  Het college van Heeze-Leende start in aanloop naar een sluitende meerjarenbegroting toch met een onzeker financieel perspectief. Het Rijk zet wel nieuw beleid in, maar structureel extra middelen blijven uit.

 • Formatie en verdeling portefeuille wethouders

  (03-06-2021)

  Wethouder Bosmans heeft onlangs kenbaar gemaakt terug te treden als wethouder. Per 1 juni 2021 maakt de heer Bosmans officieel geen onderdeel meer uit van het college van B&W voor de gemeente Heeze-Leende. Voorgesteld is vanuit de fracties LHL, CDA en D66 om de resterende bestuursperiode voort te zetten met het nog zittende college van burgemeester en wethouders. De raad heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de portefeuille van voormalig wethouder Bosmans verdeeld wordt over de drie huidige wethouders.

 • Controle bestemmingsplan in Heeze door Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.)

  (03-06-2021)

  Op woensdag 2 juni voerde het Dommelstroom Interventie Team (D.I.T.) een bestuurlijke controle uit op twee adressen in Heeze. Medewerkers van de gemeente Heeze-Leende bezochten samen met collega’s van de politie, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost twee woningen, waar vermoedens waren van misstanden in de regelgeving.

 • De zes gemeenten in Dommelstroom sluiten aan bij Meld Misdaad Anoniem

  (02-06-2021)

  Gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard gaan samenwerken met M. (Meld Misdaad Anoniem). De zes burgemeesters en mevrouw Krijnen van het meldpunt tekenden daarvoor recent zes samenwerkingsovereenkomsten. De gemeenten ontvangen nu ook via M. relevante signalen over criminaliteit en fraude in hun gemeenten.

 • Zienswijze op concept Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld

  (02-06-2021)

  Maandag 31 mei heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende unaniem de zienswijze vastgesteld op de concept Regionale Energiestrategie 1.0 (RES). De RES 1.0 legt vast hoe de Metropool Regio Eindhoven (MRE) zou kunnen gaan bijdragen aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen.

 • Waarom voedsel verspillen als je er zoveel mee kunt? Das toch zund!

  (26-05-2021)

  Gemeente Heeze-Leende luidt vanaf deze week haar campagne in om voedselverspilling in de gemeente tegen te gaan. Met de doelstelling om in 2023 voedselverspilling met 50% verminderd te hebben, start deze campagne met het bewust maken van de allerkleinste inwoners.

 • Inspraak conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021

  (18-05-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2021 besloten om de inspraakprocedure te starten voor de conceptverordening leerlingenvervoer Heeze-Leende 2021. De conceptverordening ligt ter inzage van woensdag 19 mei tot en met woensdag 30 juni. U vindt de verordening hieronder.

 • Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 25 mei 2021

  (18-05-2021)

  Op dinsdag 25 mei 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

 • Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 1 juni 2021

  (18-05-2021)

  Op dinsdag 1 juni 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

 • Overlast eikenprocessierups Heeze-Leende, beheersing 2021

  (11-05-2021)

  Ook dit jaar wordt er veel overlast van de eikenprocessierups verwacht. De eikenprocessierupsen krijgen microscopisch kleine brandharen. Deze kunnen tot en met september voor vervelende gezondheidsklachten zorgen. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

 • Koop, eet & drink lokaal in Heeze-Leende

  (03-05-2021)

  De ondernemers in Heeze-Leende hebben je keihard nodig. Dus laat je dorpshart kloppen en koop, eet & drink lokaal. Haal het om de hoek, dichtbij. Lekkers en moois hoeft niet van ver te komen. 

 • Verhuizing takelbedrijf Sprankenis dichterbij dan ooit

  (21-04-2021)

  Het auto-, takel- en bergingsbedrijf Sprankenis in Leende gaat verhuizen. Nieuw bestemmingsplan locatie ligt vanaf 22 april ter inzage. 

 • Werkzaamheden Station Heeze 19 april- 18 juni

  (16-04-2021)

  In opdracht van ProRail worden perron 1 en perron 2 op station Heeze vernieuwd, dit in het kader van het Programma Perrons Op Norm (PON).

 • Rectificatie flyer duurzaamheidsbox: eerste advies energiecoach volledig gratis

  (08-04-2021)
 • Rechtstreeks zaken doen met jouw gemeente

  (26-03-2021)
  ""

  Het komt geregeld voor dat burgers in Nederland een uittreksel van de Basis Registratie Personen (BRP) of een verklaring omtrent gedrag (vog) nodig hebben of een afspraak willen maken bij de gemeente. Deze zaken kunt u rechtstreeks met de gemeente regelen.

 • Uitkomsten enquête herontwikkeling gemeentehuistuin en -plein

  (24-03-2021)

  Van 22 februari t/m 7 maart 2021 konden inwoners via het burgerpanel van de gemeente hun mening geven over de variantestudie/stedenbouwkundige verkenning voor een nieuw centrum van Heeze in de omgeving van het gemeentehuis.

 • Instellen vrachtwagenverbod doorgaand vrachtverkeer Heeze

  (15-03-2021)

  Enkele weken geleden lieten wij u weten dat de gemeente weer een stap wil zetten in het verkeersveiliger en leefbaarder maken van het centrum van Heeze door het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum van Heeze te weren. Dit kan nu de Randweg en de reconstructie van de Muggenberg afgerond zijn en er dus een goed alternatief is voor deze vrachtwagens. Op dit weren van doorgaand vrachtverkeer hebben we al vele positieve berichten maar ook aandachtspunten mogen ontvangen. Veel mensen zijn benieuwd naar de uitwerking van deze maatregel. In dit artikel wordt hier verder op ingegaan.

 • Het Coronavirus, alle updates

  (22-01-2021)
  Lees meer over CoronaMelder-app

  Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met de gemeente op: 040 224 1400. Hier kunt u terecht met al uw vragen aan de gemeente over de maatregelen tegen het coronavirus en hoe hiermee om te gaan. Ma t/m do bereikbaar tot 17.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur.

  Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij de rijksoverheid. Voor inwoners hebben zij het nummer 0800 1351. Speciaal voor ondernemers is er ook een landelijk telefoonnummer, dat is 0800 2117. Als ondernemer kunt u ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

  Bent u ondernemer? Klik dan hier

  Op www.rivm.nl/coronavirus kunt u alles lezen over de medische kant van het coronavirus, met de meest gestelde vragen en antwoorden
  Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus Kunt u alles lezen over de maatregelen die op dit moment gelden, met de meest gestelde vragen en antwoorden

  Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?


 • Maak het oplichters niet te makkelijk! Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

  (21-09-2020)
  Phishing

  Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteden we vier weken lang aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

  Week 1: Meekijken bij pinnen

  Week 2: Babbeltrucs

  Week 3: Hulpvraagfraude (via WhatsApp)

  Deze week: Phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)

 • Handige tips vanuit het dementienetwerk

  (15-07-2020)
  Heeze dementievriendelijk

  Staat je leven door de vreemde tijd waarin we nu leven op zijn kop, ervaar je soms zowel fysiek als mentaal chaos? En kan je misschien wel wat steun gebruiken, neem dan eens een kijkje op www.mentalekracht040.nl.

 • Waterschijf van vijf

  (24-06-2020)
  Waterschijf van vijf

  Waterschap De Dommel werkt aan schoon en voldoende water en beschermt tegen wateroverlast. Maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met inwoners, (agrarische) bedrijven, natuurorganisaties en andere overheden. Ook u kunt hieraan bijdragen. 

 • Wolf in Heeze-Leende

  (12-06-2020)

  In de afgelopen jaren zijn in Nederland al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolf heeft zich inmiddels in Nederland gevestigd. De komende jaren blijven we te maken krijgen met meerdere zwervende wolven die zich wellicht ook in ons land proberen te vestigen. Ook in de omgeving van Heeze-Leende is er inmiddels een wolf die zich gevestigd heeft. Het dier doodde schapen in Sterksel en Heeze.

 • Alleen op afspraak naar het gemeentehuis

  (13-05-2020)

  Door de maatregelen rondom het coronavirus kunt u alleen nog op afspraak terecht in het gemeentehuis. U moet een afspraak maken via de telefoon. Zomaar binnenlopen kan dus voorlopig niet, ook niet voor het ophalen van een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.

  Bel naar 040-224 1400 voor het maken van een afspraak. Dit geldt in ieder geval nog tot 18 mei.

  Samen beschermen we de mensen om ons heen!

 • Benieuwd naar alle wegwerkzaamheden/afsluitingen in de gemeente?

  (01-05-2019)

  Om ervoor te zorgen dat de wegen, bermen en andere infrastructuur in de gemeente van goede kwaliteit blijven, is het niet te voorkomen dat een weg af en toe afgesloten moet worden. Uiteraard wordt bij een afsluiting altijd gekozen voor de oplossing die het minste overlast oplevert. Al deze wegafsluitingen, omleidingen en werkzaamheden staan verzameld in Melvin. Dit is een applicatie die wij gebruiken om de afsluitingen aan hulpdiensten en dergelijke door te geven. Maar hier kunt u als inwoner ook gebruik van maken!

 • Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

  (24-04-2015)
  Meld u aan voor de e-mail bekendmakingen uit uw buurt
Archief

Pagina opties