Er bestaan verschillende soorten monumenten, waaronder rijksmonumenten zonder woonfunctie, rijksmonumenten met een woonfunctie en gemeentelijke monumenten. De instandhoudingssubsidie heeft als doel om rijksmonumenten in goede staat te behouden.

Ben je eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie, een groen monument, of een archeologisch monument?

Dan kun je tot het einde van maart een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Deze regeling geldt voor eigenaren van bijvoorbeeld molens, kerken, of fabrieken, volgens deze vastgestelde definitie(externe link). Ook eigenaren van groene en archeologische monumenten komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Meer informatie en de aanvraagprocedure zijn te vinden op de website(externe link) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ben je eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie?

Dan kun je vanaf 1 maart tot het einde van april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten, ook wel bekend als de woonhuissubsidie. Voor meer informatie over deze subsidie kun je hier terecht(externe link)

Voor rijksmonumenten behandelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de subsidieaanvragen.

Gemeentelijke monumenten

Eigenaren van gemeentelijke monumenten met een woonfunctie kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor instandhoudingssubsidie. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over monumentensubsidies.