Het centrum van Heeze willen we inrichten als een prettig gebied om te wonen, winkelen en verblijven. Het (doorgaande) verkeer in het centrum willen we verminderen. Tijdens de raadsvergadering van 15 januari 2024 heeft de gemeenteraad besloten één pilot uit te voeren met verkeer ontmoedigende maatregelen.

Kleine maatregelen

Voordat we starten met de pilot werken we eerst aan een aantal kleine verbeteringen. Deze zijn ontstaan uit gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners en ondernemers. Deze verbeteringen moeten bijdragen aan het op orde brengen van de basis.

De kleine maatregelen waar we aan werken:

  • Verbeteren bebording voor doorgaand verkeer en het vrachtwagenverbod. Er is een inventarisatie gedaan welke borden er nu staan en op welke plekken andere of grotere borden geplaatst kunnen worden. De borden worden binnenkort geplaatst.
  • Gesprek met de Berkenschutse over het schoolverkeer door het centrum. De gemeente en de Berkenschutse gaan gezamenlijk de taxibedrijven vragen om gebruik te maken van de randweg in plaats van de route door het centrum van Heeze. Het is een verzoek, verplichten kan niet omdat zulke busjes niet onder het vrachtwagenverbod vallen.
  • Gelijkwaardig maken van kruispunten. We willen de kruispunten op de Kapelstraat en Jan Deckersstraat gelijkwaardig maken. Het college moet hier formeel nog een verkeersbesluit over nemen. Er worden tekeningen gemaakt voor de wijzigingen aan de kruisingen zodat de aannemer de werkzaamheden kan inplannen.
  • Afwaarderen van de Geldropseweg naar 30 km/u. Het verlagen van de snelheid op de Geldropseweg is in voorbereiding. We zullen daarover eerst met de aanwonenden van de Geldropseweg communiceren.

Verkeerstelling

In de periode van 19 januari tot 1 februari zijn de verkeerstellingen uitgevoerd op de Kapelstraat tussen de Sint Nicasiusstraat en de Ketsheuvel. 

De volgende resultaten kwamen uit deze meting:

  • Op werkdagen is het drukker dan in het weekend.
  • Gemiddeld reden er 8.790 voertuigen via dit meetpunt. Dat is iets minder dan tijdens eerdere tellingen.
  • Donderdag 25 en vrijdag 26 januari waren de drukste dagen met 10.350 en 10.550 voertuigen.
  • Op werkdagen reden er gemiddeld per dag 370 middelzware voertuigen en 73 zware voertuigen via dit meetpunt. We weten helaas niet welk deel van het zware verkeer uit bestemmingsverkeer bestaat. Onder middelzware voertuigen verstaan we voertuigen met 2 assen, asafstand > 3,7 m. Onder zware voertuigen verstaan we voertuien met 3 assen.
  • Inclusief weekenddagen reden er gemiddeld per dag 299 middelzware voertuigen en 62 zware voertuigen door het centrum.
  • De gemiddelde snelheid is 34,8 km/u. Tussen 04.00 en 06.00 uur ’s morgens ligt de gemiddelde snelheid met 42 km/u het hoogst.

Het aantal verkeersbewegingen moet omlaag

Ondanks dat er iets minder verkeer is waargenomen dan tijdens eerdere tellingen, moet het aantal verkeersbewegingen echt omlaag om het centrum te kunnen inrichten als prettig gebied om te wonen, winkelen en verblijven. Ter vergelijking hebben we ook op de Muggenberg en Randweg geteld. Daar rijden resp. gemiddeld 4.330 en 3.200 voertuigen per etmaal. Nadat de kleine aanpassingen gerealiseerd zijn voeren we weer een verkeerstelling uit om het effect hiervan te meten.

Start pilot

Na het uitvoeren van de kleine aanpassingen en het opnieuw uitvoeren van de verkeerstelling zal de pilot starten met de ontmoedigende maatregelen voor het verkeer. Op dit moment wordt de pilot uitgewerkt.

Wegversmallingen of drempels

Het lijkt erop dat er een keuze gemaakt moet worden tussen wegversmallingen en drempels. Beide varianten brengen uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan het effect dat drempels met zich meebrengen op de leefbaarheid (denk aan geluid en trillingen). Daarom hebben drempels momenteel niet de voorkeur. 
En voor wegversmallingen is op de Kapelstraat en Jan Deckersstraat niet overal voldoende ruimte aanwezig. We willen namelijk de fietser voldoende ruimte geven buiten de wegversmalling om. Wegversmallingen gaan ten koste van bomen en/of parkeerplaatsen. Dat willen we liever niet. Bovendien maakt dat deze tijdelijke maatregel niet zomaar toepasbaar. 

We werken aan de uitvoering van de pilot met een combinatie van beide maatregelen die samen met de eerder genoemde kleine aanpassingen bijdragen aan het ontmoedigen van het doorgaande verkeer.