Er ligt een opgave van de Rijksoverheid om voor een aantal vluchtelingen opvang te regelen binnen onze gemeente. Deze opgave is voor gemeente Heeze-Leende aanleiding geweest om in 2023 te starten met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en naar locaties die geschikt kunnen zijn voor opvang voor langere tijd.

Landgoed Mariahoeve 

De locatie waar het haalbaarheidsonderzoek zich op heeft gericht is Landgoed Mariahoeve van de Hofsteestichting. Hierover is in een eerdere fase al bericht. Dit landgoed heeft goede condities voor de 24-maands-opvang, zoals gepland. De omgevingsvergunning voor deze locatie is inmiddels verleend. Alle procedurele en noodzakelijke stappen zijn doorlopen om de realisatie van de opvanglocatie mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid en aanleg infrastructuur. 

 

In week 22 komen de Oekraïners aan op Landgoed Mariahoeve

Vanaf nu worden er per week 2 units geplaatst. In totaal komen er 30 woonunits. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de eerste mensen hun tijdelijke onderkomen betrekken vanaf 1 juni 2024.

Gefaseerde ontvangst

Het ontvangen van de 150 vluchtelingen gebeurt gefaseerd. Naast de huisvesting zijn ook zaken belangrijk als inschrijven, uitleg geven, acclimatiseren, gezondheidszorg en onderwijs. Het organiseren daarvan gaat beter als de groep gedoseerd wordt verwelkomd. Per dag gaan we 3 tot 4 gezinnen plaatsen. 

Bestendige opvang 

Tegelijk met de voorbereidingen ten aanzien van huisvesting, worden er vanuit andere aandachtsgebieden zoals onderwijs, zorg en veiligheid oplossingen ontwikkeld die geen buitensporig beslag leggen op beschikbare capaciteit. Oftewel oplossingen waardoor onze inwoners geen nadeel ondervinden als zij bijvoorbeeld een huisarts zoeken of een plek bij de kinderopvang.

Meer informatie over de vluchtelingen opvang