Op woensdag 20 maart 2024 organiseerde de Dorpsraad Leende, in samenwerking met diverse verenigingen zoals Zorgcoöperatie Graag Gedaan en KBO Leende, een bijeenkomst over wonen. Bijna 200 inwoners uit Leende, in diverse leeftijdscategorieën, kwamen bijeen om te luisteren naar verschillende aspecten zoals woningsplitsing, mantelzorg en andere belangrijke onderwerpen. 

Vanuit de gemeente waren beleidsmedewerkers aanwezig die meer vertelden over de mogelijkheden en uitdagingen rond woningsplitsing en mantelzorgwoningen. Ook werd er een oproep gedaan om een online enquête in te vullen voor de nog op te stellen woonzorgvisie. Vervolgens werden door verschillende sprekers inzichten gedeeld over de mogelijkheden en vereisten met betrekking tot onder andere woningsplitsing en de bouw van mantelzorgwoningen. Een andere spreker nam het publiek mee in de wereld van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij een groep mensen gezamenlijk de regie neemt over een bouwproject. Als laatste werd treffend ingegaan op wat het betekent om ouder te worden en hoe dat er dan uitziet. zowel met als zonder zorg.

Kortom, een drukbezochte avond met veel geïnteresseerde Leendenaren! Mocht je meer informatie willen of vragen hebben over woningbouwinitiatieven, dan kun je contact opnemen via de mail: woningbouw@heeze-leende.nl.

Wonen is een belangrijk onderwerp in de gemeente Heeze-Leende, waarbij passende en betaalbare woningen hoog in het vaandel staan. De gemeente streeft ernaar om de dorpse karakters van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp te behouden, terwijl ze actief werken aan de bouw van woningen voor senioren, starters en zorgbehoevenden. 

Meer informatie over het woningbeleid van Heeze-Leende

 gerealiseerd 2014 t/m 2023% toename afgelopen 10 jaar
Heeze3248,0%
Leende / Leenderstrijp1578,7%
Sterksel17430,6%