Conceptonderdelen van de omgevingsvisie

Op deze pagina staan alle conceptonderdelen van de omgevingsvisie. Deze onderdelen zijn een eerste aanzet tot een omgevingsvisie.

U kunt deze per onderdeel bekijken, dus als u met name geïnteresseerd bent in een bepaald thema of gebied kunt u daar eenvoudig naartoe gaan.

Let op! De omgevingsvisie wordt aangepast. Van 5 april tot en met 26 april kon men reageren op de eerste aanzet tot een omgevingsvisie via een enquête en het geven van een reactie op de concept onderdelen van de visie. Nu zijn wij bezig de resultaten van de enquête en de reacties te verwerken. Alles wat u leest is dus nog in concept. Klik hier voor de verdere planning.

Omgevingsvisie Heeze-Leende

Cirkeldiagram Verhaallijnen Omgevingsvisie

Op basis van alle gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd, wordt duidelijk dat de volgende drie thema’s belangrijk zijn:

 • Een verbonden samenleving: de manier waarop we wonen, werken en samenleven.
 • Een verweven landschap: de manier waarop we ons landschap beschermen en werken aan een duurzame toekomst.
 • Een gekoppelde regio: de manier waarop we de lokale economie versterken, de (economische) verbinding met de Brainportregio leggen en de mobiliteitssystemen van de toekomst vormgeven.

Deze drie thema’s staan dan ook centraal in de omgevingsvisie.

Binnen ieder thema hebben we als gemeente de ambities die we richting 2040 hebben uitgewerkt. 

Koers per deelgebied

Met deze drie thema’s, zetten we dus de overkoepelende ambitie op het gebied van leefomgeving voor onze gemeente neer. Met ambities bedoelen we de doelen en gedachten die we voor onszelf gesteld hebben voor het beheer van de leefomgeving binnen de gemeente. Alle ontwikkelingen moeten hieraan bijdragen.

Wat we als gemeente willen en belangrijk vinden kan echter in het ene gebied een andere uitwerking hebben dan in het andere gebied. In de natuurgebieden gaan we bijvoorbeeld anders om met recreatie dan bijvoorbeeld in kleine groene zones en landbouwgebieden  rondom de dorpen. En in de dorpskernen gaan we anders om met de woonmogelijkheden dan op bedrijventerreinen. Daarom vullen we de ambitie voor Heeze-Leende aan met een koers per deelgebied. Op de afbeelding 'Deelgebiedenkaart Heeze-Leende concept' ziet u de verschillende deelgebieden.

Afwegingskader per deelgebied

Om te bepalen wat per deelgebied belangrijk is gebruiken we een afwegingskader met verschillende aspecten die we hierin mee laten wegen:Voorbeeld afwegingskader

 • Oog voor mensen
 • Weerbare kernen
 • Gezonde en veilige leefomgeving
 • Transitie van het landschap
 • Duurzame ontwikkeling
 • Grote recreatieve waarde
 • Diverse werksector
 • Relatie met de Brainportregio
 • Goed en modern verbonden

Hoe moet u dit afwegingskader lezen? Meer punten voor een icoontje (geteld van binnen naar buiten) betekent een groter belang voor dat thema in het betreffende deelgebied. Het afwegingskader maakt zo in een oogopslag duidelijk wat voor een soort ontwikkelingen wenselijk zijn en waar ze rekening mee moeten houden. De gemeente gebruikt het kader vervolgens om nieuwe initiatieven op te beoordelen.

Deelgebieden

Dit zijn de deelgebieden:

Omgevingsvisiekaart 

Wanneer we alle ambities en doelstellingen bij elkaar brengen en op kaart zetten, dan ontstaat een compleet beeld van hoe we de toekomst van Heeze-Leende voor ons zien. Zo ontstaat er een concept omgevingsvisiekaart. Klik op de link of de afbeelding om deze downloaden en te bekijken.

Omgevingsvisiekaart Heeze-Leende - Concept

Hieronder vindt u de links naar de verschillende pagina’s over de thema’s/verhaallijnen en de deelgebieden.

Pagina opties