Wmo

Het Sociaal team is de eerste ingang voor alle zorg- en hulpvragen. 

Neem contact op met het Sociaal team

Meer weten over WMO? Bekijk hieronder een kort filmpje met uitleg!

Begeleiding, Wmo

Dementiewijzer

Opvang (Wmo)

Vervoersvoorzieningen

Wmo, aanvragen voorziening

Verzorgingshuis of thuiszorg, indicatie

Vrijwilligersverzekering

Adviesraad Sociaal Domein

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

Leerlingenvervoer, vergoeding

Pagina opties